Суправаджальныя дакументы

  • Сертификат соответствия требованиям СТБ ISO 9001-2015 (сахар белый, сахар крупнокристаллический, жом сушенный гранулированный, продукт сахарный Сахар желирующий Классик 1:1)
   Сертыфікат адпаведнасці патрабаванням СТБ ISO 9001-2015 (цукар белы, цукар буйнакрышталічны, жом сушаны грануляваны, прадукт цукровы “Цукар жэліруючы Класік 1: 1”)
  • Декларация о соответствии на сахар белый кристаллический, крупнокристаллический категории экстра, ТС1,ТС2,ТС3(действительна до 15.07.2021)
   Дэкларацыя аб адпаведнасці на цукар белы крышталічны, буйнакрышталічны катэгорыі экстра, ТС1, ТС2, ТС3 (сапраўдная да 2021/07/15)
  • Дэкларацыя аб адпаведнасці на прадукт цукровы “Цукар жэліруючы Класік 1: 1” (сапраўдная да 2021/06/09)
  • Качественные характеристики сахара белого свекловичного
   Якасныя характарыстыкі цукру белага бураковага
  • Сертыфікат адпаведнасці патрабаванням міжнароднага стандарту GMP B2 (да 2019/10/26)
  • Сертификат соответствия требованиям международного стандарта GMP B2 (до 26.10.2019)
   Сертыфікат адпаведнасці патрабаванням міжнароднага стандарту GMP B2 (да 2019/10/26) (ENG)
  • Сертификат соответствия требованиям СТБ 1470-2012 (сахар белый, сахар крупнокристаллический, продукт сахарный Сахар желирующий Классик 1:1
   Сертыфікат адпаведнасці патрабаванням СТБ 1470-2012 (цукар белы, цукар буйнакрышталічны, прадукт цукровы “Цукар жэліруючы Класік 1: 1”)
  • Сертификат соответствия требованиям OHSAS 18001:2007
   Сертыфікат адпаведнасці патрабаванням OHSAS 18001 выпуску: 2007
  • Декларация о соответствии на сахар крупнокристаллический требованиям ТР ТС 021/2011 (действительна до 20.09.2018)
   Дэкларацыя аб адпаведнасці на цукар буйнакрышталічны патрабаванням ТР МС 021/2011 (сапраўдная да 2018/09/20)
  • Декларация о соответствии на мелассу свекловичную
   Дэкларацыя аб адпаведнасці на меласы цукровабураковую
  • Декларация о соответствии на мелассу из тростникового сахара-сырца
   Дэкларацыя аб адпаведнасці на меласы з трысняговага цукру-сырца
  • Декларация о соответствии на продукт сахарный Сахар желирующий Классик 1:1
   Дэкларацыя аб адпаведнасці на прадукт цукровы “Цукар жэліруючы Класік 1: 1”
  • Декларация о соответствии на сахар-песок требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012 (действительна по 09.07.2019)
   Дэкларацыя аб адпаведнасці на цукар-пясок патрабаванням ТР МС 021/2011, ТР МС 022/2011, ТР МС 029/2012 (сапраўдная па 2019/07/09)
  • Сертификат соответствия требованиям ISO 14001:2015
   Сертыфікат адпаведнасці патрабаванням ISO 14001: 2015
  • Сертификат соответствия требованиям ISO 14001:2015(eng)
   Сертыфікат адпаведнасці патрабаванням ISO 14001: 2015 (eng)
  • Сертификат соответствия требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", Приложение 1, индекс 1.5.1: ГОСТ 33222-2015 "Сахар белый.Технические условия", разделы 3,4, п.4.1.8, п.4.1.9, п4.1.13
   Сертыфікат адпаведнасці патрабаванням СанПіН 2.3.2.1078-01 “Гігіенічныя патрабаванні бяспекі і харчовай каштоўнасці харчовых прадуктаў”, Дадатак 1, індэкс 1.5.1: ДАСТ 33222-2015 “Цукар белый.Технические ўмовы”, раздзелы 3,4, п.4.1.8 , п.4.1.9, п4.1.13
  • Сертификат соответствия требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" Приложение 1, индекс 1.5.1, 1.9.14, ТУ ВУ 200037600.001-2007 "Продукт сахарный "Сахар желирующий Классик 1:1" Технические услович" п.1.1.3, 1.1.4, п.1.1.5, п.1.1.6, п.1.1.7.
   Сертыфікат адпаведнасці патрабаванням СанПіН 2.3.2.1078-01 “Гігіенічныя патрабаванні бяспекі і харчовай каштоўнасці харчовых прадуктаў” Дадатак 1, індэкс 1.5.1, 1.9.14, ТУ ВУ 200037600.001-2007 “Прадукт цукровы” Цукар жэліруючы Класік 1: 1 “тэхнічныя ўмовы” п.1.1.3, 1.1.4, п.1.1.5, п.1.1.6, п.1.1.7.